Înalta Curte de Casație și Justiție: 𝐃𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐧𝐫. 𝟏𝟏𝟕 𝐝𝐢𝐧 𝟐𝟓 𝐢𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐧𝐫. 𝟏𝟐𝟕𝟕 𝐝𝐢𝐧 𝟖 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐧𝐫. 𝟏𝟓𝟒𝟏 𝐝𝐢𝐧 𝟐𝟒 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝑺𝒆𝒄𝒕̧𝒊𝒂 𝑰 𝒄𝒊𝒗𝒊𝒍𝒂̆

Read Time1 Minute, 51 Second

Ar putea fi o imagine cu text care spune „160ANI 2022 ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE A ROMÂNIEI Conflict de competență. Acțiune în răspundere civilă delictuală. Prejudiciu moral cauzat prin postarea /difuzarea mediul virtual (pagini de socializare/platforme media) unor articole cu conținut denigrator/imagini defăimătoare. Locul producerii prejudiciului este cel de domiciliul /sediul reclamantului. Competență teritorială alternativă. Dreptul reclamantului de alege dintre instanțele deopotrivă competente- deciziile nr. 117 din 25 ianuarie 2022, nr. 1277 din iunie 2022, nr. 1541 din 24 iunie 2021”

𝐃𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐧𝐫. 𝟏𝟏𝟕 𝐝𝐢𝐧 𝟐𝟓 𝐢𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐧𝐫. 𝟏𝟐𝟕𝟕 𝐝𝐢𝐧 𝟖 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐧𝐫. 𝟏𝟓𝟒𝟏 𝐝𝐢𝐧 𝟐𝟒 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝑺𝒆𝒄𝒕̧𝒊𝒂 𝑰 𝒄𝒊𝒗𝒊𝒍𝒂̆ – Conflict de competenţă. AcĹŁiune ĂŽn răspundere civilă delictuală. Prejudiciu moral cauzat prin postarea /difuzarea ĂŽn mediul virtual (pagini de socializare/platforme media) a unor articole cu conĹŁinut denigrator/imagini defăimătoare. Locul producerii prejudiciului este cel de la domiciliul /sediul reclamantului. Competenţă teritorială alternativă. Dreptul reclamantului de a alege dintre instanĹŁele deopotrivă competente.

Prin 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐧𝐫. 𝟏𝟏𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐 s-a reţinut că „fapta pârâtului s-a săvârșit în sistemul online, cu posibile efecte asupra întregului teritoriu al țării și cu atât mai mult la sediul reclamantei, acolo unde fapta săvârșită are potențialul de a-i afecta imaginea sau de a aduce atingere onoarei și reputației sale”. Reţinând că reclamanta şi-a manifestat opţiunea în sensul introducerii acţiunii pe rolul instanţei în a cărei rază teritorială s-a produs pretinsul prejudiciu, conflictul de competenţă a fost tranşat în favoarea instanţei învestite de aceasta.

Prin 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐧𝐫. 𝟏𝟐𝟕𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐 s-a reţinut că domiciliul reclamantei este locul în care se află „centrul intereselor sale, astfel cum a fost definită această noţiune în jurisprudenţa CJUE (cauzele conexate C-509/09 și C-161/10), unde s-a produs prejudiciul prin difuzarea în mediu virtual a unor afirmații sau imagini defăimătoare la adresa acesteia”. S-a mai reţinut că „în cauză sunt deopotrivă competente instanța de la domiciliul sau sediul pârâtului, instanța în a cărei circumscripție s-a săvârșit fapta ilicită și instanța de la locul producerii prejudiciului”, iar reclamanta, în aplicarea art. 116 Cod procedură civilă, a înţeles să învestească instanţa de la locul unde s-a produs prejudiciul de imagine, acesta fiind instanţa în favoarea căreia a fost stabilită competenţa de soluţionare a acţiunii.

Prin 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐧𝐫. 𝟏𝟓𝟒𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏 s-a reţinut că „în ceea ce privește instanţa în a cărei circumscripţie se află locul producerii prejudiciului”, aceasta este „instanţa în a cărei rază teritorială s-a produs lezarea valorii sociale ocrotite, respectiv prejudiciul nemijlocit, care, în circumstanțele particulare ale cauzei, în care se reclamă producerea unui prejudiciu prin difuzarea în mediu virtual a unor imagini defăimătoare la adresa reclamantei, este reprezentată de instanţa de la domiciliul reclamantei”

About Post Author

Robert Williams

News247WorldPress is a UK News Agency. The Agency was founded in August 2014 by Robert Williams and L. J. Rothschild. As an international news agency we cover all the important top news of the day in text, pictures and graphics in many languages: German, English, Romanian and more...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.