Av.dr. Stefan Naubauer: ,,(…) Important este ca spiritul uniunii să prevaleze. Politica separatistă motivată cu argumente „de forţă” precum numărul membrilor sau starea financiară a barourilor va duce inevitabil la fragilizarea întregului Corp profesional.”(interviu)

Read Time2 Minute, 6 Second

Foto: Av. dr. Stefan Naubauer

Robert Williams: Stimate domnule avocat dr. Ştefan Naubauer, având în vedere experienţa dvs. în conducerea Corpului profesional al avocaţilor, cum vedeţi organizarea actuală a avocaturii în România la nivel central – U.N.B.R. – şi ce formulă a structurii naţionale consideraţi că ar fi mai puternică pentru protejarea intereselor breslei?

Stefan Naubauer: Din perspectiva organizării avocaturii în România, reforma esenţială adusă de Legea nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 a constat în sporirea autonomiei organizatorice şi decizionale a barourilor şi în reglementarea unei structuri instituţionale la nivel naţional – U.N.B.R., persoană juridică de interes public, unica succesoare a Uniunii Avocaţilor din România –, în cadrul căreia interesele barourilor să fie apărate mai eficient.

Existenţa unei uniuni a barourilor se justifică în condiţiile descentralizării activităţii acestora, pentru asigurarea soluţionării unitare a problemelor legate de profesie, aspect ce nu s‑ar putea realiza în absenţa unei asemenea structuri la nivel naţional.

Actualul mod de organizare – adoptat, cum am reamintit, prin Legea nr. 255/2004 – nu este însă unul novator. În perioada septembrie 1940 – ianuarie 1948, în baza Legii din 1940 pentru organizarea Corpului de avocaţi din România, a funcţionat Uniunea Barourilor din România ce reunea toate barourile din ţară. De altfel, şi Uniunea Avocaţilor din România, înfiinţată prin Legea din 1923 pentru organizarea şi unificarea Corpului de advocaţi, menţinută prin Legea din 1931 pentru organizarea Corpului de avocaţi, a fost reglementată şi a funcţionat până în septembrie 1940 ca organ general al barourilor.

După Revoluţia din 1989, prin Decretul-lege nr. 90/1990 s-a prevăzut că Uniunea Avocaţilor din România este formată din toţi avocaţii înscrişi în barouri, concepţie – diferită faţă de cea existentă în epoca interbelică – preluată în Legea nr. 51/1995 şi aplicată până la adoptarea Legii nr. 255/2004, când s-a revenit la ideea de uniune a barourilor reglementată în 1940.

În opinia mea, pentru protejarea intereselor profesiei de avocat e mai puţin relevant dacă, la nivel central, avem o uniune a avocaţilor sau una a barourilor. De altfel, actualul organ suprem de conducere a profesiei – al cărui rol s-a diminuat însă considerabil în timp – este Congresul avocaţilor, nu al barourilor. Important este ca spiritul uniunii să prevaleze. Politica separatistă motivată cu argumente „de forţă” precum numărul membrilor sau starea financiară a barourilor va duce inevitabil la fragilizarea întregului Corp profesional.

Stimate domnule Av.dr. Stefan Naubauer, va multumim pentru timpul acordat cititorilor News247WorldPress si profesiei juridice.

 

By

Robert Williams

Editor in Chief

David William

Editor

About Post Author

Robert Williams

Robert Williams Editor in Chief News247Worldpress Justice News247

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: