Necunoscutele obligativitatii educatiei juridice si antreprenoriale in implementarea acestora, remuneratia avocatilor si a altor entitati

Read Time3 Minute, 50 Second

Educatia Juridica, Antreprenoriala, Financiara sasa cum a fost promulgata de catre Presedintele Romaniei, aduce in fata faptului implinit sistemul de educatie, practicienii dreptului si dileme cum ar fi:

programa scolara, manuale, conditii , remunerare, program, supraspecializare ,etc.

In aceste conditii ar trebui sa existe lamuriri cel putin in privinta angajamentului avocatilor  prin care trebuie sa se  identifice  modalitățile  de compatibilizare a prevederilor legii sus menționate cu Legea nr. 51/1995, inclusiv în ce privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un avocat din perspectiva legii învățământului pentru a preda efectiv cursul indicat.

,,Faptul  că  am  făcut  parte  din  colectivul   de  redactare  a  unei  lucrări  minunate   CODUL  CIVIL  PE  INTELESUL  COPIIILOR și  am putut  contribui  astfel  la  încercarea  de  a  explica  copiiilor   noțiuni  elementare   de  drept  înseamnă  cu  siguranță   foarte  mult  ca om, profesionist al  dreptului.,,Av. Luminita Ioana,Decanul Baroului Arges.

In prezent exista cadrul legislativ in privinta conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca un cadru didactic sau auxiliar.

Statutul personalului didactic – Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitarSECŢIUNEA a 3-aFuncţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţii de ocupare

n) personalul didactic asociat este personalul didactic titular la altă şcoală, personalul didactic pensionat plătit în regim de plată cu ora sau specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare. Personalul didactic asociat este luat în considerare la îndeplinirea standardelor privind autorizarea sau acreditarea unităţii şcolare.

Art. 248. –

(1) Pentru ocuparea funcţiilor didactice este necesară efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, în funcţia didactică corespunzătoare studiilor, sub îndrumarea unui profesor mentor şi trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii minime de studii:Modificări (1)

a) absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licenţă în profilul postului;

b) absolvirea masterului didactic cu durata de 2 ani.

(5) Pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul special trebuie îndeplinite în mod corespunzător condiţiile prevăzute la alin. (1), iar pentru alte specializări decât cele psihopedagogice este necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

In acest context se nasc intrebari: Este nevoie supraspecializare din partea avocatilor, in cat timp va putea fi operationala legea , care este necesarul de profesionisti pentru a acoperi nevoile scolilor si liceelor dintr-un judet sau altul, avand in vedere cifra membrilor unui Barou si altele ( gradul de ocupare , timpul de care dispune un avocat, etc).

In privinta avocatilor care doresc o asemenea implicare fara o analiza temeinica si un dialog institutional  de armonizare , ideea de educatie cade in derizoriu datorita mai multor factori obiectivi si subiectivi:

Avocatii cu activitate intensa si fireste cei mai recomandabili nu vor fi de gasit in Educatie Juridica datorita lipsei de timp ori reorientarea catre invatamantul superior mult mai prestigios si mai bine platit.

Calitatea membrilor unui Barou depinde de la o zona la alta ceea ce in experienta anilor de implementare voluntara probleme scoase la iveala sunt atat obective cat si subiective din care enumeram:

 Afinitatile persoanle, profitabilitatea ,apartenenta la o asociatie sau alta ori a cuantumului financiar si altele.

Din punctul de vedere al unitatii de invatamant:

Distanta, localizarea, potenta , infrastructura, fac sau nu atractiva predarea acestor ore citate. Sistemul de educatie romanesc este la acest capitol foarte bolnav si neputiincios. Nimeni nu isi doreste o cariera la tara ori sa ajunga la tara. Asadar satul romanesc fa fi in continuare o sursa de inapoiere .

Nivelul de acoperire al cadrelor didactice detinatori ai unei licente in drept insa fara practica judiciara ar putea duce in derizoriu si minimaliza, monopoliza orele de educatie prin proiecte proprii si contract cu scoala in detrimentul unei selectii si a accesului avocatilor in scoli.

O alta situatie este cea a magistratilor care deja se implica in educatie, cu un nivel de pregatire practica superior si ceea ce este important ,prestanta si seriozitatea unui judecator in mijlocul elevilor. Aceste aspecte sunt deja practica observata in Proiectul Educatie Juridica Arges de aproape 7 ani.

Scolile si liceele trebuie sa fie un partener serios si furnizor de incredere , de calitate si educatie pentru ca promulgarea acestei legi si implementarea sa fie una cat mai lipsita de obstacole.

Educatia Juridica, Antreprenoriala ,Financiara, daca este privita asa cum este acum ca o oportunitate financiara, o rebranduire a unora si gresit inteleasa, atunci toate eforturile furnizorilor de educatie porintre care si subsemnatul se vor narui.

Prezentul material este contine observatii reiesite din practica implementarii Educatiei Juridice pe parcursul anilor 2015 -in prezent, nu se doreste o imxtiune ori ofensa la adresa nimanui ci vine in sprijinul intelegerii privind unele probleme de implementare .

By

Robert Williams

About Post Author

#News247WorldPress

News247WorldPress is a UK News Agency. The Agency was founded in August 2014 by Robert Williams and L. J. Rothschild. As an international news agency we cover all the important top news of the day in text, pictures and graphics in many languages: German, English, Romanian and more...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: