Facultatea de Stiinte ale Comunicarii din cadrul Universitatii „ #Apollonia” din Iasi, acreditata prin Legea nr. 481 din 12 iulie 2002, organizeaza admiterea pentru anul universitar 2022-2023

Read Time3 Minute, 35 Second

Bine aţi venit în Universitatea „Apollonia” din Iaşi!

 

Un oraş mirific cu un trecut plin de istorie şi fapte de cultură cu răsunet naţional şi nu numai, şi un prezent demn de tradiţiile, pe care se sprijină.

Considerat de unii drept „Florenţa României”, Iaşiul este oraşul optim pentru studii universitare.

Iaşiul este în acelaşi timp un oraş al tinereţii şi al studenţiei fapt ce se evidenţiază imediat fie că eşti pe stradă, în sala de concerte a Filarmonicii, la Teatrul Naţional sau în sălile de lectură ale bibliotecilor, dar şi în sălile de internet, disco sau oriunde te-ai afla.

Iar, dacă ai ales „Apollonia”, ai ales bine ! O universitate tânără, care la cei douazeci de ani ai săi îşi construieşte propria tradiţie.

Universitatea „Apollonia” din Iaşi s-a remarcat printr-o curriculă flexibilă cu vădite accente de modernitate, fiind prioritară în introducerea de discipline noi sau în modul de organizare a procesului didactic.

Corpul profesoral posedă un înalt nivel de competenţă, iar conducerea universităţii are permanent în vedere stimularea creşterii pregătirii profesionale.

Studenţii reprezintă o importantă componentă a comunităţii academice. Reprezentaţi în consilii profesorale şi în senat, ei ocupă funcţii de prodecan, respectiv de prorector cu probleme studenţeşti, participând direct la actul de conducere.

Adăugaţi la cele de mai sus o bună dotare, o bibliotecă bine organizată, un institut de cercetări, editură, etc., şi aveţi toate motivele să vă adresaţi secretariatului cu o cerere de înscriere.

Dacă doriţi să deveniţi cetaţeni europeni veritabili, cu un larg orizont profesional şi cultural, bine informaţi în domeniile conexe profesiunii, cu o diplomă care oferă libertatea de a ocupa locuri de muncă în orice ţară a Uniunii Europene, atunci bun venit la Universitatea „Apollonia” din Iaşi !

Prof. univ. dr. Vasile BURLUI, Preşedintele Universităţii „Apollonia” din Iaşi

Program de studiu de masterat:

– Comunicare Instituţională: 50 locuri

 

Sesiunea de vară:

Etapa I  – înscrieri 23 mai – 13 iunie 2022

               – interviu 15 iunie 2022

Etapa II – înscrieri 04 iulie – 27 iulie 2022

                – interviu 29 iulie 2022         

Sesiunea de toamnă:

Etapa III – înscrieri  05 – 26 septembrie 2022

                – interviu    28 septembrie 2022

Condiții de înscriere:

– Absolvenți cu diplomă de licenţă.

Documente necesare înscrierii :

  1. Certificat de naștere (și căsătorie unde este cazul) în copie;
  2. Copie simplă după cartea de identitate/buletin de identitate și originalul care se returnează;
  3. Diploma de bacalaureat în original și copie simplă (sau diploma echivalentă a acesteia și copie legalizată) și foaia matricolă în original și copie simplă;
  4. Diploma de licenţă în original şi copie simplă (sau diploma echivalentă a acesteia şi copie legalizată) şi suplimentul la diploma de licenţă în original şi copie simplă;
  5. Trei fotografii tip buletin;
  6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
  7. Adeverința din care să rezulte calitatea de student și faptul că diploma de licenţă în original este depusă la alta facultate, pentru studenții care se înscriu la concurs pentru a urma o a doua specializare;
  8. Dovada achitării taxei de înscriere la casieria Universității sau în contul

RO63BTRL02401205T09618XX;

  1. Dosar plic.

Modul de depunere al documentelor necesare pentru dosarul de admitere:

– on-line (scanate) la adresa de mail: admitere@univapollonia.ro;

– sau la secretariatul Universităţii Apollonia din Iaşi, din str. Păcurari, nr. 11

Condiții de admitere:

Media aritmetică dintre  nota de la examenul de licenţă şi nota de la interviu.

Lămuriri suplimentare se pot obține la sediul Universității „Apollonia” din Str.

Păcurari, nr.11.

            Aprobată în ședința Senatului Universității „Apollonia” din Iași din data de 27.01.2022.

Informatii suplimentare pe  siteul https://www.univapollonia.ro/

Universitatea Apollonia din Iasi  a fost premiata de catre Agentia Britanica de Stiri cu distinctia ,, Education Awards”  cat si profesorii ori facultatile din cadrul acesteia impreuna cu universitati de top din Romania

Link: https://news247wp.com/2021/12/15/british-news-agency-news247worldpress-announces-the-education-awards-2021-for-romania/

https://news247wp.com/2020/10/21/british-news-agency-news247worldpress-announces-the-educational-awards-in-romania/

This slideshow requires JavaScript.

Agentia Britanica de Stiri News247WorldPress recomanda tuturor celor interesati inscrierea la cursurile Universitatii “Apollonia” din Iasi . Intreaga echipa News247WorldPress este absolventa de ” Apollonia”.

 

By

Robert Williams

David William

Covaliu Janira.

About Post Author

Robert Williams

News247WorldPress is a UK News Agency. The Agency was founded in August 2014 by Robert Williams and L. J. Rothschild. As an international news agency we cover all the important top news of the day in text, pictures and graphics in many languages: German, English, Romanian and more...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.