Ignorarea legii este o expresie a libertatii, libertatilor Vs Aplicarea legii este o incalcare a libertatii, libertatilor ?

Read Time2 Minute, 52 Second

Libertatea, libertatile sunt tratate in mod diferit mai cu seama cunoscute aproape instinctiv si incalcate ostentativ.

Capitolul 2 din Carta drepturilor fundamentale a UE este consacrat libertăților. Articolele 6-19 din acest capitol protejează următoarele drepturi:

Constitutia Romaniei

TITLUL II
Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
CAPITOLUL I
Dispoziţii comune
Universalitatea ARTICOLUL 15
(1) Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.
Egalitatea în drepturi ARTICOLUL 16
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
ARTICOLUL 20
(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.

Pornind de la aceste prevederi se nasc mai multe intrebari: A incalca legea este sentimentul absolut de libertate? Este forma de guvernare o scuza sau motiv pentru diferite comportamente (hatingul, ura, xenofobia, rasismul, genocidul, bullyng ul, violenta, crima, traficul,etc)?

Pentru infractiuni si infractori se dezvolta teorii, studii cu ramnificatii multidisciplinare (psihologie, sociologie, etc) in timp ce incalcarea legii devine din ce in ce mai rafinata. Fiecare lume si grup se axeaza pe libertatea proprie inteleasa si exercitata instinctiv ba chir dusa la extrem. Supravietuirea unuia, unora si impunerea duc la incalcarea libertatii/ libertatii altora.

Intriga foloseste  zvonul, minciuna, denaturarea faptelor si a evenimentelor incat am putea spune ca intruneste forme de infractiune si incalcare a legii in functie de scopurile urmarite: destabilizare, anarhie, culegere de informatie, compromiterea, santajul etc. In aceste situatii exemplele actuale sunt foarte vizibile insa complexe ” in spatele usilor inchise”.  Nu vom nominaliza pentru a nu constitui ofensa sau denigrare la adresa cuiva.

Cele  mai incriminate forme de incalcare a legii sunt de departe faptele  penale, civile, in timp ce celelalte sunt privite contextual, cu blandete, datorita unor circumstante: disidenta politica, opiniile politice in care se spune orice si oricum, diplomatie unde politicile sunt in functie de interes, politic prin toate  formele, ideologii si diferentele de clasa sociala, profesionala, etc.

Iata ca o simpla rasfoire a faptelor scoate in evidenta flagrantul si existenta sentimentului suprem de libertate individuala, de oportunitati, de incalcare a legilor cum gandite?…pentru a lasa portita a celor amintite mai sus? Sunt legile superficial gandite, insuficient aplicate (arbitrar, ignorate,etc)?

O posibila educatie juridica  ar naste o societate limitata fara a gandi liber cu riscul incalcarii legii?

Prezentul material contine observatii jurnalistice , nu se doreste ofensa, imixtiune ori instigare.

O provocare pentru societate, elite si existenta acesteia.

By

Robert Williams

Editor in Chief

About Post Author

#News247WorldPress

News247WorldPress is a UK News Agency. The Agency was founded in August 2014 by Robert Williams and L. J. Rothschild. As an international news agency we cover all the important top news of the day in text, pictures and graphics in many languages: German, English, Romanian and more...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from #News247WorldPress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: