Înalta Curte de Casație și Justiție: Raportul privind activitatea instanței supreme în cursul anului 2021

Read Time2 Minute, 23 Second

Reunită în ședință astăzi, 10 martie 2022, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție a aprobat, în unanimitate, Raportul
privind activitatea instanței supreme în cursul anului 2021.
Raportul este publicat integral pe pagina de internet a Înaltei Curți de Casație
și Justiție – https://www.iccj.ro/wp-content/uploads/2022/03/RAPORTACTIVITATE-2021-10-martie-2021.pdf
Acesta cuprinde o prezentare detaliată a modului de organizare al instanței
supreme în anul 2021, precum și datele relevante privind activitatea acesteia, atât
din punct de vedere al realizării funcțiunii constituționale de unificare a
jurisprudenței, dar și ca instanță judecătorească de ultim grad, precum și sub aspect
administrativ.
Raportul cuprinde și o sinteză a hotărârilor pronunțate de către Înalta Curte în
cadrul mecanismelor legale privind asigurarea unității jurisprudenței, dar și a
hotărârilor-cheie pronunțate de către secțiile și formațiunile de judecată ale acesteia
în diverse materii.
Sub aspect statistic, raportul evidențiază o ușoară scădere a volumului general
de activitate (-7,53%) până la un total de 24946 de cauze. Cu toate acestea, numărul
cauzelor nou intrate a crescut în cursul anului 2021 cu 7,89% față de perioada de
referință anterioară. Dintre acestea au fost soluționate în cursul anului trecut 15527
de cauze, cu aproximativ 2200 de cauze mai mult decât numărul dosarelor nouînregistrate, reducându-se astfel stocul de dosare înregistrat în anii precedenți (-
18,57% raportat la anul 2020; -35,66% prin raportare la anul 2019). Operativitatea
s-a menținut la un nivel ridicat la nivelul tuturor secțiilor, înregistrându-se totodată
diminuarea numărului de hotărâri redactate peste termen. Situația rămâne deosebit
de dificilă în special la nivelul Secției de contencios administrativ și fiscal, care
înregistrează un volum de activitate de aproximativ trei ori mai mare față de celelalte
secții ale instanței supreme, însă inclusiv la nivelul acesteia a fost redus numărul
motivărilor restante, iar trendul descrescător al duratei de soluționare a cauzelor
continuă (de la aproximativ 2 ani la nivelul anului 2019 la aproximativ 1 an și 3-4
luni la nivelul anului de referință – 2021).

Înalta Curte continuă derularea măsurilor administrative de stimulare a
scăderii duratei de soluționare a cauzelor și a numărului redactărilor peste termen,
care se impune a fi corelate și cu preconizate modificări legislative, în special cu
privire la reașezarea competențelor legale ale instanței supreme, astfel încât
activitatea sa să fie reorientată cu precădere în direcția unificării jurisprudenței și a
activităților specifice unei instanțe de casație.
Anul 2022 marchează și împlinirea a 160 de ani de la începerea activității
instanței supreme a României. Având în vedere contextul internațional și umanitar
în care ne aflăm la acest moment, activitățile dedicate acestui eveniment, în care
urma să fie integrată și chestiunea raportului de activitate, au fost amânate pe termen
nedefinit.
Președintele
Înaltei Curți de Casație și Justiție,
judecător Corina-Alina Corbu

RAPORT-ACTIVITATE-2021-10-martie-2021

comunicat-de-presa-10.03.2022

About Post Author

Robert Williams

News247WorldPress is a UK News Agency. The Agency was founded in August 2014 by Robert Williams and L. J. Rothschild. As an international news agency we cover all the important top news of the day in text, pictures and graphics in many languages: German, English, Romanian and more...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.